Intenzivní kurzy

Kurz START

Kurz určen pro úplné začátečníky.
Seznámení se s korejskou kulturou.
Osvojení si korejského písma HANGUL (čtení, psaní).

  • Základní fráze
  • Základní jazykové dovednosti (psaní, čtení, mluvení, poslech)
  • Základy korejské gramatiky, sestavení jednoduché věty
Termín v tuto chvíli není vypsán.
Mluvení
90%
Čtení
50%
Psaní
80%

Kurz BASIC

Osvojení si základů korejské gramatiky.
Naučíte se nejpoužívanější slovíčka a slovní spojení, které budete schopni využít při konverzaci.
Gramatické struktury si upevníte a procvičíte během jednoduchých konverzačních témat.
Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

  • Základní a pokročilejší fráze
  • Prohlubování jazykových dovedností (psaní, čtení, mluvení, poslech)
  • Základy korejské gramatiky, sestavení jednoduché věty a souvětí
Termín v tuto chvíli není vypsán.
Mluvení
50%
Čtení
50%
Psaní
50%

Kurz ADVANCE

Prohloubíte si základy korejské gramatiky.
Osvojíte si novou slovní zásobu, již budete schopni využít při konverzaci.
Budete schopni vést jednoduchou konverzaci v zahraničí.
Během jednoduchých konverzačních témat si upevníte a procvičíte již složitější gramatické struktury.
Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

  • Pokročilejší fráze a rozsáhlá slovní zásoba
  • Prohlubování jazykových dovedností (psaní, čtení, mluvení, poslech)
  • Složitější větné konstrukce
Termín v současnosti není vypsán.
Mluvení
80%
Čtení
80%
Psaní
80%